Aanmeldingsformulier sponsor

Naam bedrijf:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Website:
IBAN rekeningnummer:
Naam tekening bevoegde persoon:
Sponsorbedrag: ad € 75,-- per kalenderjaar.
Datum ingang:
  Met verzending van dit formulier verklaar ik mij akkoord met het aangaan van het sponsorschap van het Bruinisser Visserskoor.
 

Alle velden zijn verplicht.

 

Indien u geen gebruik wenst te maken van ons aanbod om sponsor te worden, dan is het misschien iets om gebruik te maken van de mogelijkheid om donateur te worden van ons koor.
Klik hier voor meer informatie.